Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı ve Stajyer Adayı

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU: Kişisel verileriniz yönünden veri sorumlusu, Noktacom Medya İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişiliğidir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI: Ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi, öğrenim durumu ve özgeçmiş bilgilerinizden ibaret kişisel verileriniz;

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI: Kişisel verileriniz, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ: Kişisel verileriniz, tarafınızca veya üniversitelerin kariyer merkezleri veya benzeri üçüncü kişilerce özgeçmişinizin şirketimize iletilmesi çerçevesinde e-posta yoluyla elde edilmektedir.

Şirketimizce elde edilen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

HAKLARINIZ: 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun, “ilgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Noktacom Medya İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Gökırmak Sokak No:2 Beysukent Ankara adresine yazılı olarak, ik@nokta.com adresine e-posta yoluyla, 03122361669 numaralı telefonu arayarak veya sözlü olarak iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılır ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.